PROCARR

PROCARR és un Software únic per a la gestió dels seus carrossats i els procediments que assegurin el perfecte control i traçabilitat de totes les carrosseries fabricades a la seva empresa i dels components subjectes a actes reglamentaris així com els que no són obligatoris.

Aquest programa ha estat desenvolupat per l’associació AECAT, juntament amb el seu equip informàtic i tècnics col·laboradors mitjançant la seva implantació pràctica en més de 50 empreses amb el seguiment a diari de les necessitats de cada usuari, implementant en cada moment diferents versions i actualitzacions.

En el moment que utilitzeu el programa, entrarà en la dinàmica de desenvolupament de Software en la qual les seves opinions i noves idees formaran part de futures versions si són operatives per a la majoria d’usuaris.

UTILITATS GENERALS DE PROCARR


   
 • Garanteix la utilització dels informes H o Directives parcials en fàbrica, així com el control per fases d’el vehicle en tot el seu procés de fabricació.
   
 • S’admet PROCARR com a eina de gestió de qualitat dels seus actes reglamentaris per a les auditories de qualsevol ministeri europeu.
   
 • Es evidència la traçabilitat dels components i s’assegura la Crida a Revisió.
   
 • Es garanteix el procediment de Compra de components homologats així com la sol·licitud de Certificats d’homologació i COP.
   
 • Es té una llista de components, tant homologats com no homologats.
   
 • Es pot controlar tots els components utilitzats en un vehicle incloses carrosseries i MÀQUINES.
   
 • Es garanteix el tractament de les NO CONFORMITATS i el seu registre.
   
 • Es evidència la posada a el dia en Normativa reglamentària, mitjançant accés WEB.