Associació d’Empreses Carrosseres i Transformadores

L’Associació d’Empreses Carrosseres i Transformadores (AECAT) és una associació sense ànim de lucre que neix amb l’objectiu de:

  • Representar els interessos de les empreses carrosseres, transformadores i fabricants de vehicles, tècnics de el sector, així com d’aquelles empreses relacionades amb l’automòbil que fabriquen o transformen les parts i peces que els componen.
  • Fomentar la unió dels empresaris de sector.
  • Prestar serveis d’assessorament i gestió de caràcter tècnic (homologacions, etc..).
  • Informar dels canvis que puguin afectar el sector, amb especial rellevància mantenir informats als fabricants d’aquella normativa que afecta la seva activitat.
  • Assessorament jurídic i totes les accions que vagin dirigides a la defensa dels seus interessos.
  • Formació contínua adaptada a les necessitats pròpies de les empreses.

D’acord amb els nostres Estatuts, l’àmbit d’acció de l’associació serà la Comunitat Autònoma de Catalunya. No obstant, si el sector així ho requereix, no descartem la possibilitat d’ampliar la nostra acció a altres comunitats autònomes i l’estranger.

La situació econòmica actual, els constants canvis normatius, l’augment de la competència entre empreses, fan recomanable disposar del suport d’una entitat que pugui representar el sector en la seva globalitat i tenir accés a la informació necessària per poder exercir la seva activitat.

Cal remarcar que per a l’Administració és més senzill i àgil dirigir la seva informació a una entitat que aglutini els interessos d’un sector concret, com pot ser el de la fabricació de vehicles, a diferència d’haver de fer arribar aquesta informació a cada empresa per separat .

En aquest sentit AECAT ha realitzat tota mena d’accions per donar a conèixer la nostra gestió amb la intenció d’establir convenis de col·laboració amb totes aquelles entitats, públiques i privades, que estan relacionades amb el sector de la fabricació i transformació de vehicles.